Nomino - usługi IT dla firm

Szkolenia z bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji jest kluczowe zarówno dla codziennej pracy przedsiębiorstwa, jak i kształtowania strategii rozwoju firmy. Coraz więcej klientów i kontrahentów domaga się nienaruszalności swoich danych, często też same przedsiębiorstwa chcą skutecznie chronić cenne firmowe zasoby. W odpowiedzi na potrzeby współczesnych firm przeprowadzamy szkolenia, na których uczymy rozwiązywania problemów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych.