Comarch Business Intelligence

CZYM JEST COMARCH BI?
Comarch BI
RAPORTOWANIE BI
Elastyczne i przejrzyste narzędzie do tworzenia i zarządzania raportami w całej firmie.
Comarch BI
MOBILNY BUSINESS INTELLIGENCE
System dający stały dostęp do aktualnych informacji w przedsiębiorstwie, zawsze i wszędzie gdzie tego potrzebujesz.
Comarch BI
ZAAWANSOWANA ANALITYKA
Rozszerzenie standardowego zakresu projektu o predykcję przyszłych zdarzeń, odkrywanie wzorców i anomalii oraz identyfikację zmiennych i relacji.
Comarch BI
ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE
Zakres rozwiązań obejmuje zarówno analizę, budowę, jak i wdrożenie rozwiązań hurtowni danych.
COMARCH BI W LICZBACH
Comarch BI
70 PRACOWNIKÓW
Comarch BI
SYSTEMY JEDNOCZEŚNIE INTEGRUJĄCE DANE Z PONAD 30 RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ DANYCH
Comarch BI
NAWET 155 000 RAPORTÓW GENEROWANYCH MIESIĘCZNIE W RAMACH JEDNEGO ROZWIĄZANIA
Comarch BI
INTEGRACJA 650 TYS. DANYCH KLIENTÓW W IMPLEMENTACJI ROZWIĄZANIA MDM
Comarch BI
PONAD 50 PROJEKTÓW BI KLASY ENTERPRISE
Comarch BI
MODUŁY BI DLA 7 SYSTEMÓW COMARCH
DLACZEGO COMARCH BUSINESS INTELLIGENCE ?
LEPSZY WGLĄD W DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA
Firmy korzystające z BI na bieżąco otrzymują rzetelną i aktualną informację o aspektach swojej działalności.
USPRAWNIENIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI
Czytelne i przekrojowe dane dotyczące działalności firmy pozwalające kierownikom różnych szczebli na rozstrzyganie, jakie działania należy podjąć, aby osiągać zamierzone cele biznesowe.
POPRAWA WYDAJNOŚCI FIRMY
Platforma analityczna zapewnia wzrost wydajności, dostarczając wiarygodnej informacji zarządczej, pozwalającej na eliminowanie zbędnych kosztów oraz wzrost przychodów. Hurtownia danych pozwala na skrócenie czasu oczekiwania na analizy oraz odciążenie systemu transakcyjnego, z którego na co dzień korzystają pracownicy.
OBNIŻENIE KOSZTÓW PROWADZENIA ANALIZ
Dzięki zastosowaniu intuicyjnych obszarów biznesowych, system szybko odpowiada na postawione zapytania, a budowa nawet skomplikowanych sprawozdań i zestawień sprowadza się do prostej metody Drag & Drop.
OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Dzięki zastosowaniu subskrypcji stale wykonywane raporty dostarczane są na czas a system alertów zapewnia samoczynne wysyłanie raportów ze wszystkimi niezbędnymi informacjami pozwalającymi na zdiagnozowanie problemu i podjęcie niezbędnych działań.
WERYFIKACJA REALIZACJI STRATEGII FIRMY
Wykorzystując kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa w prosty sposób, w ramach jednego sprawozdania można odczytać stopień realizacji strategii firmy i prześledzić trendy w wybranym okresie czasu dla danego przedsiębiorstwa.