Nomino - usługi IT dla firm

Comarch TNA

Comarch TNA(Time and Attendance) to narzędzie służące do rejestracji oraz zarządzania czasem pracy, delegacjami, urlopami i innymi ważnymi procesami skupionymi wokół pracowników w firmie. Działa w chmurze i nie jest uzależnione od dodatkowego oprogramowania, dzięki czemu instalacja Comarch TNA jest prosta i szybka. Produkt nie ingeruje w infrastrukturę budynku, a dodatkowo, dzięki API system może bez problemowo działać z dowolnym systemem u klienta. Usługa może działać zarówno samodzielnie jak i z jakimkolwiek systemem ERP.

Elementy systemu Comarch TNA

Comarch TNA to narzędzie oparte o współpracę trzech elementów: autorskiej aplikacji mobilnej, autorskiej aplikacji webowej oraz urządzenia Comarch TNA Gateway. Comarch TNA Gateway to urządzenie działające w oparciu o technologie Beacon (Bluetooth 4.0) oraz NFC (Near Field Communication), przez co Comarch TNA świetnie wpisuje się w trend IoT –Internet of Things.

oferta

Aplikacja mobilna Comarch TNA

Aplikacja mobilna Comarch TNA jest dostępna na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android (pobranych odpowiednio ze sklepów: App Store i Google Play). Dzięki temu niezależnie od posiadanego sprzętu, każdy pracownik może odnotowywać swoje wejścia/wyjścia , sprawdzać swoje obecności, czas pracy, zgłaszać inne rodzaje obecności, urlopów oraz delegacji z poziomu aplikacji mobilnej.

Uwaga! Do poprawnego działania systemu z urządzeniem Comarch TNA Gateway niezbędny jest urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją Comarch TNA.

oferta

Aplikacja www Comarch TNA

Aplikacja www Comarch TNA posiada te same funkcjonalności co aplikacja mobilna. Ponadto pozwala użytkownikom o uprawnieniach administratora na konfigurację całości usługi oraz zarządzanie pracownikami. Logowanie do usługi Comarch TNA jest możliwe ze strony produktowej: tna.comarch.com. Obie aplikacje (stacjonarna oraz mobilna) są dostępne w 5 językach: polski, angielski, niemiecki, francuski, oraz hiszpański.

oferta

Funkcjonalności w usłudze Comarch TNA 2.1 obejmują:

 • Rejestracja aktywności (wejść i wyjść) przy pomocy komórki z zainstalowaną aplikacją Comarch TNA do urządzenia Comarch TNA Gateway
 • Podgląd obecności i nieobecności w przeciągu roku
 • Możliwość ręcznego zgłoszenie aktywności (obecność, urlop) za minione dni
 • Automatyczne domykanie dnia w przypadku braku aktywności zakończenia dnia pracy
 • Zgłaszanie delegacji przez pracownika
 • Dodanie delegacji w wybranym przedziale czasowym
 • Dodanie nazwy, opisu, typu, miejscowości docelowej, środka transportu, komentarza oraz załącznika
 • Zgłaszanie urlopów przez pracownika
 • Dodanie urlopu w wybranym przedziale czasowym
 • Wybór typu urlopu
 • Dodanie komentarza
 • Zarządzeni kadrą przez administratora:
  • Akceptowanie / odrzucanie wniosku o delegacje
  • Akceptowanie / odrzucanie wniosku o urlop
  • Podgląd obecności, nieobecności i innych aktywności (urlopy, delegacje) pracowników
  • Import i eksport danych pracowniczych do pliku .csv
  • Eksport danych o aktywnościach pracowników (czas pracy, wejścia, wyjścia) do systemów ERP
  • Autokonfiguracja usługi przy pierwszym logowaniu
  • Nadawanie uprawnień administratora przez właściciela usługi
  • Powiadomienia o wejściach / wyjściach pracowników w aplikacji internetowej
  • Wyrób wyświetlania czasu pracy dla pracowników (netto, brutto, ukryty)
  • Możliwość wyświetlenia powiadomienia PUSH na urządzeniu pracownika
  • Integracja z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem dedykowanego API
  • Możliwość generowania wielu kluczy API dla jednej usługi
  • Możliwość ustawienia uprawnień dla każdego klucza API
oferta
Masz więcej pytań ? Skontaktuj się z nami.