Nomino - usługi IT dla firm

Comarch PPK

Aplikacja Comarch PPK jest zintegrowana z modułami kadrowo-płacowymi Comarch ERP HR, ale może także współpracować z systemami kadrowo-płacowymi pozostałych producentów bądź jako samodzielne narzędzie.

Najistotniejszymi funkcjonalnościami aplikacji Comarch PPK są: możliwość ewidencjonowania danych uczestników PPK, comiesięcznego naliczania i ewidencjonowania składek oraz przesyłania ich do wybranej instytucji finansowej.

Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK to:

  • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK,
  • rejestr pracowników,
  • prowadzenie ewidencji pracowników,
  • integracja z Comarch ERP HR lub import z pliku,
  • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK,
  • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK,
  • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK,
  • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących.