Nomino - usługi IT dla firm

Comarch E-Sprawozdania

 • program zgodny ze wszystkimi wymogami Ministerstwa Finansów – czuwa nad tym zespół wykwalifikowanych ekspertów.
 • dostęp w dwóch wersjach – możesz korzystać zarówno ze stacjonarnej, instalowanej na komputerze wersji programu, jak i z chmurowej (w modelu abonamentowym).
 • pełna kompatybilność z każdym oprogramowaniem – nie musisz mieć systemu Comarch ERP, by pracować z programem Comarch e-Sprawozdania.
 • poprawność sprawozdania – aplikacja zawiera dedykowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego sprawozdania.

W aplikacji Comarch e-Sprawozdania możesz tworzyć i edytować poniższe elementy:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
 • bilans (oddzielnie aktywa i pasywa).
 • rachunek zysków i strat (w wariancie porównawczym lub kalkulacyjnym).
 • zestawienie zmian w kapitale własnym.
 • rachunek przepływów pieniężnych.
 • kalkulacja podatku dochodowego.
 • pozostałe noty i objaśnienia.