Imię i nazwisko (wymagane)

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Załącznik | CV

    „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby aktualnej rekrutacji.”